فروش ویژه

تخفیف!
قیمت اصلی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.
تماس بگیرید
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
تخفیف!
قیمت اصلی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
تماس بگیرید

تلویزیون

تماس بگیرید
تخفیف!
قیمت اصلی ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تخفیف!
قیمت اصلی ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

سیستم صوتی

تخفیف!
قیمت اصلی ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
تماس بگیرید
تماس بگیرید
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
تخفیف!
قیمت اصلی ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵,۳۸۰,۰۰۰ تومان است.
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تخفیف!
قیمت اصلی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تخفیف!
قیمت اصلی ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.
تماس بگیرید
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
قیمت اصلی ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان است.
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
قیمت اصلی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
قیمت اصلی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
قیمت اصلی ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تخفیف!
قیمت اصلی ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۲۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان است.

کنسول بازی

تماس بگیرید
تماس بگیرید
ناموجود
ناموجود

لوازم جانبی

تخفیف!
قیمت اصلی ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان است.

لوازم جانبی

کابل HDMI 4K

۳۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان

مطالب مفید

تاریخچه برند JBL

برند جی بی ال با تاریخ چندین دهه‌ای در صنعت صدا و تکنولوژی صوتی، به‌عنوان [...]

فناوری TWS چیست؟

فناوری TWS یا True Wireless Stereo، از طریق بلوتوث اتصال بی‌سیم را برای دستگاه‌های صوتی [...]

تاریخچه اسپیکر

سفر جذاب اسپیکرها: از ایده تا صدای فراگیر امروزه، اسپیکرها به عنوان یکی از جزء‌های [...]

راهنمای استفاده از تلویزیون فیلیپس

  وقتی حرف از راهنمای خرید تلویزیون فیلیپس می شود یعنی شما به دنبال یک تلویزیون با [...]

مقایسه تلویزیون آیوا با سامسونگ

مقایسه تلویزیون آیوا با سامسونگ همان گونه که مطرح شد، تلویزیون های آیوا تحت پشتیبانی [...]

شرکت آیوا aiwa

شرکت آیوا Aiwa  شرکت آیوا Aiwa شرکت الکترونیک مصرفی ژاپنی بود که از دهه ۱۹۷۰ تا [...]

شیک سونی

شیک سونی (Shake Sony) چیست؟ سونی سیستم های صوتی خود را با نام شیک (SHAKE)  [...]